Hướng dẫn đăng ký

Hướng dẫn đăng ký và thanh toán


Sau khi đăng ký thành viên. Vui lòng thanh toán số tiền

499.000đ

vào số tài khoản:

STK: 19027186557014
Chủ TK: Lê Mạnh Hùng
Ngân hàng Techcombank
Nội dung chuyển tiền: email đăng ký


Chúng tôi sẽ kích hoạt tài khoản cho thành viên. Sau khi kích hoạt thì thành viên sử dụng được trọn bộ khoá học có trên web