Adobe Illustrator 2021 Ultimate

Mọi thứ bạn cần biết về Adobe Illustrator 2021

Beginner 0(0 Ratings) 1 Học viên
Created by Dohoa Vip Last updated Sat, 05-Jun-2021 English
Bạn sẽ học được gì?
 • Thiết lập tài khoản và tải xuống Adobe Creative Cloud 2021
 • Trang chào mừng
 • Công cụ
 • Cài đặt Adobe Illustrator 2021

Nội dung khóa học
100 Bài học 03:39:00 Giờ
Phần 1. Introduction
1 Bài học 00:02:14 Giờ
 • 1 Overview 00:02:14
Phần 2. Adobe Creative Cloud 2021
5 Bài học 00:07:06 Giờ
 • 1 Overview 00:00:23
 • 2 Setup Account 00:03:40
 • 3 Download Creative Cloud App 00:00:44
 • 4 Install Creative Cloud App 00:01:42
 • 5 Summary 00:00:37
Phần 3. Adobe Illustrator 2021 Setup
3 Bài học 00:02:30 Giờ
 • 1 Overview 00:00:22
 • 2 Install Adobe Illustrator 2021 00:01:42
 • 3 Summary 00:00:26
Phần 4. Welcome Page
10 Bài học 00:12:28 Giờ
 • 1 Overview 00:00:26
 • 2 Home 00:01:13
 • 3 Learn 00:02:13
 • 4 Cloud Documents 00:02:09
 • 5 Shared with You 00:00:40
 • 6 Deleted 00:00:36
 • 7 Create New 00:01:32
 • 8 Open 00:00:47
 • 9 What's New 00:01:56
 • 10 Summary 00:00:56
Phần 5. Main Menu
11 Bài học 00:37:15 Giờ
 • 1 Overview 00:01:06
 • 2 File 00:10:34
 • 3 Edit 00:05:32
 • 4 Object 00:02:47
 • 5 Type 00:02:08
 • 6 Select 00:01:54
 • 7 Effect 00:04:11
 • 8 View 00:03:23
 • 9 Window 00:04:16
 • 10 Help 00:00:28
 • 11 Summary 00:00:56
Phần 6. Tools
22 Bài học 00:46:38 Giờ
 • 1 Overview 00:03:36
 • 2 Customize Toolbar 00:01:16
 • 3 Create New File 00:00:43
 • 4 Selection Tool 00:01:14
 • 5 Direct Selection Tool 00:00:53
 • 6 Group Selection Tool 00:00:41
 • 7 Magic Wand Tool 00:00:52
 • 8 Lasso Tool 00:01:09
 • 9 Artboard Tool 00:02:25
 • 10 Pen Tool 00:01:47
 • 11 Curvature Tool 00:02:26
 • 12 Rectangle Tool 00:03:11
 • 13 Paintbrush Tool 00:02:48
 • 14 Type Tool 00:02:13
 • 15 Rotate Tool 00:02:55
 • 16 Eraser Tool 00:02:01
 • 17 Shape Builder Tool 00:00:46
 • 18 Gradient Tool 00:03:16
 • 19 Eyedropper Tool 00:06:03
 • 20 Width Tool 00:01:18
 • 21 Zoom Tool 00:03:03
 • 22 Summary 00:02:02
Phần 7. Conclusion
1 Bài học 00:03:41 Giờ
 • 1 Summary 00:03:41
Phần 8. Introduction
1 Bài học 00:00:45 Giờ
 • 1 Overview 00:00:45
Phần 9. Creative Cloud
9 Bài học 00:16:47 Giờ
 • 1 Overview 00:01:03
 • 2 Individuals 00:01:59
 • 3 Business 00:01:20
 • 4 Students & Teachers 00:00:49
 • 5 Schools & Universities 00:03:22
 • 6 Setup Account 00:02:45
 • 7 Download Creative Cloud App 00:01:42
 • 8 Install Creative Cloud App 00:01:59
 • 9 Install Adobe Illustrator 00:01:48
Phần 10. Welcome Page
8 Bài học 00:16:41 Giờ
 • 1 Overview 00:00:34
 • 2 Home 00:01:26
 • 3 Learn 00:02:59
 • 4 Cloud Documents 00:01:32
 • 5 Deleted 00:00:38
 • 6 Create New 00:03:56
 • 7 Open 00:01:02
 • 8 What's New 00:04:34
Phần 11. Preferences
15 Bài học 00:23:37 Giờ
 • 1 Overview 00:00:51
 • 2 General 00:03:37
 • 3 Select & Anchor Display 00:01:57
 • 4 Type 00:01:47
 • 5 Units 00:00:53
 • 6 Guides & Grid 00:01:26
 • 7 Smart Guides 00:00:46
 • 8 Slices 00:01:21
 • 9 Hyphenation 00:01:00
 • 10 Plug ins & Scratch Disks 00:01:15
 • 11 User Interface 00:02:34
 • 12 Performance 00:01:43
 • 13 File Handling & Clipboard 00:03:47
 • 14 Appearance of Black 00:00:24
 • 15 Devices 00:00:16
Phần 12. Main Menu
10 Bài học 00:40:36 Giờ
 • 1 Overview 00:00:29
 • 2 File 00:14:46
 • 3 Edit 00:03:19
 • 4 Object 00:07:25
 • 5 Type 00:02:55
 • 6 Select 00:01:12
 • 7 Effect 00:02:41
 • 8 View 00:04:49
 • 9 Window 00:02:14
 • 10 Help 00:00:46
Phần 13. Tools
4 Bài học 00:08:42 Giờ
 • 1 Overview 00:02:54
 • 2 Selection Tool 00:01:53
 • 3 Direct Selection Tool 00:01:34
 • 4 Pen Tool 00:02:21
Yêu cầu
 • Sẵn sàng học hỏi
 • Thiết lập tài khoản Creative Cloud của bạn với bản dùng thử 7 ngày miễn phí
+ View more
Miêu tả khóa học

Bạn đang muốn học Master Adobe Illustrator CC 2021? Đây là nơi bạn cần phải Bắt đầu nếu bạn muốn Thành thạo Adobe Illustrator CC 2021! Xin chào Tôi là Josh Werner với 16 năm kinh nghiệm sử dụng Adobe Illustrator Tôi yêu thích Phần mềm này như không có gì khác ngoại trừ khi bạn nói về Adobe Photoshop thì đã bị ràng buộc. Tôi muốn giúp bạn yêu thích và thành thạo Adobe Illustrator ở mức độ chi tiết chưa từng thấy ở đâu. Chúng tôi sẽ đi sâu vào những gì làm cho Adobe Illustrator đi bằng cách xem xét và bao gồm Giao diện người dùng bao gồm những điều sau:


 1. Cách thiết lập và tạo tài khoản với Adobe Creative Cloud

 2. Tải xuống và cài đặt Adobe Creative Cloud

 3. Cài đặt Adobe Illustrator CC 2021

 4. Tổng quan về trang chào mừng

 5. Sở thích

 6. Thực đơn chính

 7. Công cụ


Tham gia Khóa học ngay hôm nay và đến với Master Adobe Illustrator cùng tôi!

Khóa học này dành cho ai?

 • Sinh viên mới bắt đầu đến nâng cao muốn học Adobe Illustrator 2021
+ View more
Khóa học liên quan
03:16:12 Giờ
Cập nhật Sat, 07-Aug-2021
0 0 Miễn phí
16:59:36 Giờ
0 0 Miễn phí
10:11:07 Giờ
Cập nhật Tue, 08-Jun-2021
0 1 Miễn phí
12:09:09 Giờ
Cập nhật Tue, 17-Aug-2021
0 0 Miễn phí
Giới thiệu Giảng viên
 • 0 Nhận xét
 • 4 Học viên
 • 78 Khóa học
+ View more
Dohoa.Vip

Dohoa.Vip

Phản hồi của Học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
Miễn phí
Bao gồm:
 • 03:39:00 Giờ Video theo yêu cầu
 • 100 Bài học
 • Phù hợp Điện thoại và TV
 • Toàn quyền truy cập trọn đời
 • So sánh với khóa học khác