illustrator CC 2020 Căn Bản Full TOÀN TẬP - Mr.Đại

50 Bài giảng cơ bản về illustrator CC 2020 cho người mới bắt đầu

Beginner 0(0 Ratings) 0 Học viên
Created by Dohoa Vip Last updated Tue, 08-Jun-2021 Vietnam
Bạn sẽ học được gì?

Nội dung khóa học
48 Bài học 16:59:36 Giờ
Phần 1 - Giới thiệu
1 Bài học 00:21:11 Giờ
 • Bài 1 Introduction to Adobe Illutrator and Working with File tutorial 00:21:11
Phần 2 - Sử dụng Công cụ
14 Bài học 04:24:47 Giờ
 • Bài 2 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Selection, Direct Selection, Group Selection 00:12:06
 • Bài 3 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Magic Wand Tool, Lasso Tool 00:21:13
 • Bài 4 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Pen Tool , Curvature Tool 00:14:50
 • Bài 5 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Type Tool, Line Segment Tool 00:20:00
 • Bai 6 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Rectangle Tool, Paintbrush Tool, Blob Brush Tool 00:19:56
 • Bai 7 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Shaper Tool, Join Tool, Scissors Tool 00:11:38
 • Bai 8 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Rotate Tool, Reflect Tool,Tool, Reshape Tool 00:20:43
 • Bai 9 Hướng dẫn sử dụng công cụ Width Tool, Free Transform Tool, Puppet Warp Tool 00:17:59
 • Bai 10 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Shape Builder , Live Paint Bucket, Perspective 00:19:30
 • Bài 11 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Mesh Tool, Gradient Tool 00:21:07
 • Bài 12 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Eyedropper Tool, Measure Tool, Blend Tool 00:21:50
 • Bài 13 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Symbol Sprayer Tool, Column Graph Tool 00:18:54
 • Bài 14 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Artboard Tool, Slice Tool, Print Tiling Tool 00:25:43
 • Bài 15 Hướng dẫn sử dụng công cụ: Fill, Stroke, Change Screen Mode| Illustrator 2020 00:19:18
Phần 3 - Các thuộc tính
18 Bài học 06:13:24 Giờ
 • Bài 16 Các thuộc tính trong menu View: Preview , Zoom In, Zoom Out (phần 1) 00:22:35
 • Bài 17 Các thuộc tính trong menu View: Show Slices, Show Live Paint Gaps (phần 2) 00:19:46
 • Bài 18 Các thuộc tính trong menu View Smart Guides, Snap Grid, Snap Point (phần3) 00:21:03
 • Bài 19 Các thuộc tính trong Menu Select: All on Active Artboard, Save Selection 00:18:41
 • Bài 20 Các thuộc tính trong menu Edit Edit Colors, Recolor Artwork, Convert to RGB |Illustrator 2020 00:27:15
 • Bài 21 Các thuộc tính trong menu Edit: Color Settings, Assign Profile 00:19:11
 • Bài 22 Các thuộc tính trong menu Edit Keyboard Shortcut, My Settings, Preferences 00:26:48
 • Bài 23 Các thuộc tính trong menu Type Type, Create Outlines, Character, Paragraph 00:20:29
 • Bài 24 Các thuộc tính trong menu Object: Transform, Transform Again, Arrange, Align Illustrator 2020 00:16:28
 • Bài 25 Các thuộc tính trong menu Object: Group, Ungroup, Lock, Selection 00:12:11
 • Bài 26 Các thuộc tính trong menu Object: Expand, Expand Appearance 00:25:44
 • Bài 27 Thuộc tính trong menu Object: Make Pixel Perfect, Create Trim Marks, Slice 00:23:51
 • Bài 28 Các thuộc tính trong menu Object: Path, Join, Outline Stroke, Offset Path 00:26:53
 • Bài 29 Các thuộc tính trong menu Object: Shape, Expand Shape, Pattern 00:12:12
 • Bài 30 Các thuộc tính trong menu Object: Blend, Envelope Distort 00:17:03
 • Bài 31 Các thuộc tính trong menu Object: Live Paint, Image Trace,Text Wrap 00:13:10
 • Bài 32 Các thuộc tính trong menu Object: Clipping Mask, Compound Path, Artboards 00:20:56
 • Bài 33 Các thuộc tính trong menu Effect: Effect, 3D, Distort & Transform 00:29:08
Phần 4 - Sử dụng Panel
14 Bài học 05:10:14 Giờ
 • Bài 34 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Arrange, Workspace, Extentions 00:24:54
 • Bài 35 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Window - Control, Toolbars, Actions, Align 00:33:28
 • Bài 36 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Window - Appearance, Artboard, Asset Export 00:22:49
 • Bài 37 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Window - Attributes, Brushes 00:21:43
 • Bài 38 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Window - Color, Color Guide, Color Themes 00:24:18
 • Bài 39 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Flattener Preview, Gradient, Graphic Styles 00:20:19
 • Bài 40 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Window - Image Trace 00:16:36
 • Bài 41 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Info, Layers 00:23:21
 • Bài 42 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020 Window- Libraries, Links, Magic Wand, Navigator 00:17:54
 • Bài 43 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020 Window- Pathfinder, Pattern Options, Properties 00:27:07
 • Bài 44 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Separations Preview, Stroke, SVG Interactivity 00:18:36
 • Bài 45 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Window - Swatches 00:16:23
 • Bài 46 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Window - Symbols, Transform 00:16:12
 • Bài 47 Cách Sử dụng các Panel trong Illustrator 2020: Window - Transparency, Type 00:26:34
Tổng kết
1 Bài học 00:50:00 Giờ
 • Bài 48 Save and Export trong Illustrator 2020 (Bài Cuối) 00:50:00
Yêu cầu
 • Phần mềm Adobe illustrator CC 2020
+ View more
Miêu tả khóa học

Illustrator là gì?

Adobe Illustrator là trình chỉnh sửa đồ họa vector được phát triển và tiếp thị bởi Adobe Inc. Được thiết kế ban đầu cho Apple Macintosh, việc phát triển Adobe Illustrator bắt đầu vào năm 1985. Illustrator là một công cụ, phần mềm trong bộ Creative Cloud bao gồm nhiều ứng dụng khác nhau như: Photoshop, Adobe Premiere, After Effects, Audition, …

Adobe Illustrator CC có độ chính xác và uyển chuyển cao, dễ dàng áp dụng từ các mẫu thiết kế nhỏ cho đến các dự án lớn và phức tạp.

Thành thạo Adobe Illustrator, bạn có thể hoàn thành tốt các công việc sau:

 • Minh họa sách báo
 • Thiết kế logo
 • Tạo các sản phẩm tờ rơi
 • Thiết kế Card Visit
 • Thiết kế Broucher
 • Thiết kế Profile
 • Vẽ hoạt hình
 • Tích hợp chuyển động cho Flash
+ View more
Khóa học liên quan
03:16:12 Giờ
Cập nhật Sat, 07-Aug-2021
0 0 Miễn phí
03:39:00 Giờ
Cập nhật Sat, 05-Jun-2021
0 1 Miễn phí
10:11:07 Giờ
Cập nhật Tue, 08-Jun-2021
0 1 Miễn phí
12:09:09 Giờ
Cập nhật Tue, 17-Aug-2021
0 0 Miễn phí
Giới thiệu Giảng viên
 • 0 Nhận xét
 • 4 Học viên
 • 78 Khóa học
+ View more
Dohoa.Vip

Dohoa.Vip

Phản hồi của Học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
Miễn phí
Bao gồm:
 • 16:59:36 Giờ Video theo yêu cầu
 • 48 Bài học
 • Phù hợp Điện thoại và TV
 • Toàn quyền truy cập trọn đời
 • So sánh với khóa học khác