Làm Chủ Photoshop CC 2018 cùng Thùy Uyên

Thấu hiểu nỗi lo lắng, hoang mang của các bạn trẻ khi lựa chọn theo đuổi đam mê sáng tạo hình ảnh, yêu thích công việc Thiết Kế Đồ Họa mà không biết nên bắt đầu học từ đâu. Uyên đã dành ra một khoảng thời gian khá dài để xây dựng khóa học Làm Chủ Photoshop CC 2018 này.

Beginner 0(0 Ratings) 0 Học viên
Created by Dohoa Vip Last updated Mon, 07-Jun-2021 Vietnam
Bạn sẽ học được gì?

Nội dung khóa học
94 Bài học 28:36:22 Giờ
Phần 1: Giới thiệu
2 Bài học 00:21:30 Giờ
 • Bài 01: Phương Pháp Học, Download và Cài Đặt Photoshop 00:08:27
 • Bài 02: Tăng Tốc Hiệu Suất & Tìm Kiếm 00:13:03
Phần 2: Cơ bản về Photoshop
9 Bài học 02:43:49 Giờ
 • Bài 03: Giới Thiệu Không Gian Làm Việc 00:14:09
 • Bài 04: Thanh Công Cụ Và Workspace 00:18:16
 • Bài 05: Các Cách Tạo Và Mở File 00:20:53
 • Bài 06: Các Cách Lưu Và Chia Sẻ File 00:18:27
 • Bài 07: Khái Niệm Raster, Vector và Bit Depth 00:22:14
 • Bài 08: Hiệu Chỉnh Vùng Nhìn Và Chế Độ Hiển Thị 00:15:59
 • Bài 09: Làm Việc Trên Nhiều Cửa Sổ Hình Ảnh 00:11:03
 • Bài 10: Các Định Dạng Files Và Color Mode 00:19:16
 • Bài 11: Độ Phân Giải & Hiệu Chỉnh Kích Thước Hình Ảnh 00:23:32
Phẩn 3: Làm việc với vùng chọn trong Photoshop
2 Bài học 00:40:16 Giờ
 • Bài 12: Khái Niệm Vùng Chọn, Nhóm Công Cụ Marquee và Lasso 00:19:27
 • Bài 13: Công cụ Magic Wand, Quick Selection, Feather và Anti-Alias 00:20:49
Phần 4: Layers
4 Bài học 01:22:46 Giờ
 • Bài 14: Layers Và Các Thao Tác Trên Layers 00:25:56
 • Bài 15: Layers Panel 00:21:02
 • Bài 16: Phân Loại Layers 00:11:59
 • Bài 17: Giới Thiệu Layer Styles Và Blending Mode 00:23:49
Phần 5: Các công cụ tô vẽ
7 Bài học 02:26:58 Giờ
 • Bài 18: Công cụ Brush 00:19:08
 • Bài 19: Custom Brush 00:21:08
 • Bài 20: Pen Tool 00:25:53
 • Bài 21: Shapes và Custom Shapes 00:18:43
 • Bài 22: Công cụ Pencil và Color Replacement 00:19:02
 • Bài 23: Công cụ Mixer Brush, History Brush, Art History Brush và Eraser 00:20:59
 • Bài 24: Paint Bucket và Gradient 00:22:05
Phần 6: Chế độ hòa trộn (Blending Mode)
3 Bài học 01:04:45 Giờ
 • Bài 25: Chế Độ Hòa Trộn Normal, Dissolve, Darken Mode 00:18:00
 • Bài 26: Chế Độ Hòa Trộn: Nhóm Lighten và Contrast 00:23:27
 • Bài 27: Chế Độ Hòa Trộn: Nhóm Subtract và Color 00:23:18
Phần 7: Masks
7 Bài học 02:29:34 Giờ
 • Bài 28: Clipping Mask 00:26:21
 • Bài 29: Channels 00:14:14
 • Bài 30: Cách Sử Dụng Layer Mask 00:23:53
 • Bài 31: Thực Hành Layer Mask 00:22:23
 • Bài 32: Quick Mask, Select and Mask 00:22:07
 • Bài 33: Color Range và Focus Area 00:16:51
 • Bài 34: Vector Mask 00:23:45
Phần 8: Biến dạng hình ảnh
3 Bài học 00:46:42 Giờ
 • Bài 35: Free Transform 00:11:21
 • Bài 36: Các Lệnh Transform Đặc Biệt 00:21:20
 • Bài 37: Puppet Warp và Perspective Warp 00:14:01
Phần 9: Lấy mẫu và đo đạc trong Photoshop
6 Bài học 01:20:58 Giờ
 • Bài 38: Công cụ Crop 00:17:32
 • Bài 39: Perspective Crop và Slice 00:11:04
 • Bài 40: Eye Dropper, Color Sampler và HUD Color Picker 00:11:22
 • Bài 41: Rulers, Notes và Counters 00:11:03
 • Bài 42: Grid, Guides và Unit 00:18:22
 • Bài 43: Các Công Cụ So Hàng (Alignment) 00:11:35
Phần 10: Nhóm công cụ chỉnh sửa
5 Bài học 01:51:34 Giờ
 • Bài 44: Nhóm Công Cụ Clone Stamp 00:29:55
 • Bài 45: Nhóm Công Cụ Healing Brush 00:21:02
 • Bài 46: Nhóm Công Cụ Content-Aware 00:23:52
 • Bài 47: Công Cụ Blur, Sharpen và Smudge 00:15:10
 • Bài 48: Công Cụ Dodge, Burn và Sponge 00:21:35
Phần 11: Smart Object
2 Bài học 00:38:44 Giờ
 • Bài 49: Smart Object 00:19:10
 • Bài 50 : Vector Smart và Linked Smart Object 00:19:34
Phần 12: Adjustment layers (layer hiệu chỉnh)
6 Bài học 02:09:39 Giờ
 • Bài 51: Adjustment Layers và nhóm Solid Color, Gradient, Pattern 00:15:39
 • Bài 52: Nhóm Adjustment Chỉnh Ánh Sáng 00:26:13
 • Bài 53: Nhóm Adjustment Chỉnh Màu Sắc (Phần 1) 00:19:18
 • Bài 54: Nhóm Adjustment Chỉnh Màu Sắc (Phần 2) 00:17:52
 • Bài 55: Nhóm Adjustment Chỉnh Màu Sắc (Phần 3) 00:21:48
 • Bài 56: Một số ứng dụng của Adjustment Layers 00:28:49
Phần 13: Layer Styles
7 Bài học 01:46:21 Giờ
 • Bài 57: Layer Styles và các style Overlays 00:27:45
 • Bài 58: Tạo Drop Shadows 00:10:43
 • Bài 59: Tạo hiệu ứng Đèn Neon 00:15:45
 • Bài 60: Cách sử dụng Bevels & Emboss 00:15:19
 • Bài 61: Cách tạo con dấu sáp kiểu cổ điển 00:10:15
 • Bài 62: Scale Styles và Use Global Light 00:12:17
 • Bài 63: Blend If 00:14:17
Phần 14: Làm việc với chữ trong Photoshop
8 Bài học 02:40:19 Giờ
 • Bài 64: Công cụ Type 00:15:15
 • Bài 65: Định dạng Character và Paragraph 00:25:01
 • Bài 66: Character Paragraph Style và Warp Text 00:20:36
 • Bài 67: Mask Và Các Loại Font Chữ 00:26:53
 • Bài 68: Tải và cài đặt Font chữ 00:18:40
 • Bài 69: Cách kết hợp Font chữ 00:15:16
 • Bài 70: Nhận biết Font và so hàng layer chữ 00:23:14
 • Bài 71: Glyphs, Variable và SVG Font 00:15:24
Phần 15: Bộ lọc Filters
7 Bài học 02:05:52 Giờ
 • Bài 72: Filter, Filter Gallery, Filter Blending Mode 00:21:31
 • Bài 73: Filter Blur, Distort, Pixelate 00:21:21
 • Bài 74: Filter Blur Gallery 00:15:24
 • Bài 75: Filter Noise, Sharpen, Render 00:21:59
 • Bài 76: Filter Stylize, Other và Lens Correction 00:16:26
 • Bài 77: Liquify và Vanishing Point 00:16:30
 • Bài 78: Cách Sử Dụng Displacement Map 00:12:41
Phần 16: Làm việc với Action
2 Bài học 00:31:54 Giờ
 • Bài 79: Action và Modify Action 00:15:27
 • Bài 80: Batch và Droplet 00:16:27
Phần 17: Camera Raw
11 Bài học 02:51:07 Giờ
 • Bài 81: Camera Raw, Adobe Bridge, Phân biệt RAW và JPG 00:18:06
 • Bài 82: Camera Raw: Exposure và White Balance 00:21:51
 • Bài 83: Camera Raw: Vibrance, Saturation, Tone Curve 00:18:23
 • Bài 84: Camera Raw: Sharpen, Noise 00:11:30
 • Bài 85: Camera Raw: HSL 00:14:38
 • Bài 86: Camera Raw: Split Toning, Lens Correction 00:14:02
 • Bài 87: Camera Raw: Effects, Camera Calibration 00:15:36
 • Bài 88: Camera Raw: Spot Removal 00:09:22
 • Bài 89: Camera Raw: Graduated Filter, Radial Filter, Adjustment Brush 00:17:24
 • Bài 90: Camera Raw: Perspective, Snapshots 00:11:04
 • Bài 91: Camera Raw: Làm Việc Trên Nhiều Hình Ảnh, Tạo Presets 00:19:11
Phần 18: Các lệnh khác
3 Bài học 00:43:34 Giờ
 • Bài 92: Cách Làm Ảnh Động Và Chỉnh Sửa Video Trong Photoshop Với Timeline Panel 00:23:02
 • Bài 93: 3D Layer 00:12:51
 • Bài 94: Liên Kết Lightroom Và Photoshop 00:07:41
Yêu cầu
+ View more
Miêu tả khóa học

Khóa Học Adobe Photoshop CC Cho Người Mới Bắt Đầu sẽ mang đến cho bạn:

 • 94 Video tương ứng với 94 bài học cực chất lượng về các khái niệm cơ bản nhất trong Photoshop
 • Làm quen với Photoshop, làm việc với vùng chọn và tìm hiểu về Layer
 • Tìm hiểu các công cụ tô vẽ, công cụ hòa trộn, Mask,…
 • Tìm hiểu về Smart Object, các công cụ chỉnh sửa, Filter, Action,…
 • Làm việc trên Camera Raw và các lệnh khác…
 • Download Tài Nguyên Khóa Học hoàn toàn miễn phí
 • Tham gia Group trao đổi trên Facebook và được hỗ trợ thường xuyên.

BẠN SẼ ĐƯỢC GÌ KHI THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?

 • Khóa học với 95 video chất lượng Full HD.
 • Truy cập mãi mãi, không giới hạn thời gian.
 • Học online tại bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào.
+ View more
Khóa học liên quan
11:30:03 Giờ
0 2 Miễn phí
14:32:18 Giờ
Cập nhật Wed, 18-Aug-2021
0 1 Miễn phí
20:09:20 Giờ
0 0 Miễn phí
14:50:54 Giờ
Cập nhật Tue, 01-Jun-2021
0 0 Miễn phí
02:33:26 Giờ
0 0 Miễn phí
Giới thiệu Giảng viên
 • 0 Nhận xét
 • 6 Học viên
 • 78 Khóa học
+ View more
Dohoa.Vip

Dohoa.Vip

Phản hồi của Học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
Miễn phí
Bao gồm:
 • 28:36:22 Giờ Video theo yêu cầu
 • 94 Bài học
 • Phù hợp Điện thoại và TV
 • Toàn quyền truy cập trọn đời
 • So sánh với khóa học khác