Thiết Kế Bao Bì - FPT Polytechnic

Khoá học giúp bạn có thể thiết kế một ấn phẩm bao bì đảm bảo về mặt thẩm mỹ lẫn công năng, có thể làm việc từ yêu cầu cụ thể của công việc thực tế, đi từ ý tưởng đến sản phẩm thiết kế hoàn thiện.

Advanced 0(0 Ratings) 0 Học viên
Created by Dohoa Vip Last updated Thu, 03-Jun-2021 Vietnam
Bạn sẽ học được gì?

Nội dung khóa học
39 Bài học 02:52:26 Giờ
Nội dung khóa học
39 Bài học 02:52:26 Giờ
 • Bài 1 - Phần 1 00:02:53
 • Bài 1 - Phần 2 00:09:43
 • Bài 1 - Phần 3 00:08:35
 • Bài 1 - Phần 4 00:12:01
 • Bài 1 - Phần 5 hết 00:00:53
 • Bài 2 - Phần 1 00:02:16
 • Bài 2 - Phần 2 00:04:21
 • Bài 2 - Phần 3 00:03:02
 • Bài 2 - Phần 4 00:06:21
 • Bài 2 - Phần 5 00:04:13
 • Bài 2 - Phần 6 00:05:39
 • Bài 2 - Phần 7 hết 00:00:27
 • Bài 3 - Phần 1 00:02:25
 • Bài 3 - Phần 2 00:06:24
 • Bài 3 - Phần 3 00:07:51
 • Bài 3 - Phần 4 00:02:29
 • Bài 3 - Phần 5 00:01:52
 • Bài 3 - Phần 6 00:08:16
 • Bài 3 - Phần 7 end 00:00:24
 • Bài 4 - Phần 1 00:02:19
 • Bài 4 - Phần 2 00:08:23
 • Bài 4 - Phần 3 00:01:12
 • Bài 4 - Phần 3 00:01:12
 • Bài 4 - Phần 4 00:08:32
 • Bài 4 - Phần 5 00:04:55
 • Bài 4 - Phần 6 00:04:31
 • Bài 4 - Phần 7 00:01:57
 • Bài 4 - Phần 8 end 00:00:34
 • Bài 5 - Phần 1 00:04:36
 • Bài 5 - Phần 2 00:06:37
 • Bài 5 - Phần 3 00:09:42
 • Bài 5 - Phần 4 00:03:35
 • Bài 5 - Phần 5 end 00:00:28
 • Bài 6 - Phần 2 00:06:45
 • Bài 6 - Phần 3 00:02:51
 • Bài 6 - Phần 4 end 00:00:45
 • Bài 7 - Phần 1 00:09:16
 • Bài 7 - Phần 2 00:03:24
 • Bài 7 - Phần 3 end 00:00:47
Yêu cầu
+ View more
Miêu tả khóa học

Bạn là người học và làm việc trong lĩnh vực thiết kế đồ hoạ và cần trang bị bổ sung kiến thức liên quan đến lĩnh vực thiết kế ấn phẩm bao bì, đóng gói, …
Bạn muốn tìm hiểu về cách một thiết kế bao bì được quyết định, lựa chọn và hình thành như thế nào trên thực tế ?
Bạn muốn tìm điểm cân bằng giữa việc cân đối những tiêu chí đặt ra của khách hàng và sự sáng tạo của các nhà thiết kế ?

Thiết Kế Bao Bì - FPT Polytechnic là Khóa học giúp những ai yêu thích thiết kế có khả năng nắm bắt và hiểu rõ những nguyên tắc nền tảng đầu tiên của việc thiết kế các ấn phẩm bao bì đồ hoạ.

Khoá học giúp bạn có thể thiết kế một ấn phẩm bao bì đảm bảo về mặt thẩm mỹ lẫn công năng, có thể làm việc từ yêu cầu cụ thể của công việc thực tế, đi từ ý tưởng đến sản phẩm thiết kế hoàn thiện.

Môn học cung cấp kiến thức về những nguyên lý thiết kế bao bì, thông qua bài tập ứng dụng thực tế, khuyến khích sự trải nghiệm và phát triển tư duy theo cách thức riêng của từng cá nhân.

KHOÁ HỌC NÀY DÀNH CHO CÁC BẠN:
– Yêu thích thiết kế đồ họa, mỹ thuật ấn phâm bao bì.
– Muốn khai phá, nâng cao năng lực thẩm mỹ và thiết kế của bản thân.
– Muốn thiết kế đúng, thiết kế đẹp, muốn hiểu đúng về thiết kế.
– Muốn trở thành một người thiết kế chuyên nghiệp.
– Muốn có một môi trường tích cực, đầy cảm hứng để học và hành.

+ View more
Khóa học liên quan
13:30:47 Giờ
0 2 Miễn phí
02:19:04 Giờ
Cập nhật Thu, 20-May-2021
0 0 Miễn phí
06:34:40 Giờ
0 0 Miễn phí
00:24:33 Giờ
Cập nhật Sat, 22-May-2021
0 1 Miễn phí
04:39:21 Giờ
0 1 Miễn phí
Giới thiệu Giảng viên
 • 0 Nhận xét
 • 6 Học viên
 • 78 Khóa học
+ View more
Dohoa.Vip

Dohoa.Vip

Phản hồi của Học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
Miễn phí
Bao gồm:
 • 02:52:26 Giờ Video theo yêu cầu
 • 39 Bài học
 • Phù hợp Điện thoại và TV
 • Toàn quyền truy cập trọn đời
 • So sánh với khóa học khác