Tutorial - Lightroom 2020

Hướng dẫn nâng cao Lightroom 2020

Beginner 0(0 Ratings) 0 Học viên
Created by Dohoa Vip Last updated Mon, 07-Jun-2021 Vietnam
Bạn sẽ học được gì?
 • Hiểu cách bố trí của Lightroom

Nội dung khóa học
33 Bài học 07:22:46 Giờ
Nội dung khóa học
33 Bài học 07:22:46 Giờ
 • Bài 1 Introduction Lightroom Classic 2020 00:12:50
 • Review các tính năng mới nhất của Adobe Lightroom Classic 2021 phiên bản 10.0 00:15:33
 • Bài 2 Importing Your Photos 00:20:27
 • Bài 3 Rating, Flagging, and Filtering 00:26:02
 • Bài 4 Crop and Rotate 00:12:39
 • Bài 5 Spot Removal 00:10:31
 • Bài 6 Red Eye Corrections 00:10:30
 • Bài 7 White Balance 00:13:49
 • Bài 8 Exposure 00:11:08
 • Bài 9 Color and Saturation 00:15:03
 • Bài 10 Tone Curve 00:15:46
 • Bài 11 HSL and Color 00:15:54
 • Bài 12 Split Toning 00:13:03
 • Bài 13 Detail 00:18:32
 • Bài 14 Lens Corrections 00:11:16
 • Bài 15 Transform 00:11:41
 • Bài 16 Effects 00:09:59
 • Bài 17 Calibration 00:11:41
 • Bài 18 Working with Graduated Filter and Radial Filter Tuto 00:32:27
 • Bài 19 Working with Adjustment Brush 00:16:18
 • Bài 20 Range Masks 00:11:09
 • Bài 21 Color Profiles 00:07:19
 • Bài 22 Merging an HDR and Panorama Photo 00:10:54
 • Bài 23 Automatically Fix Exposure and White Balance 00:09:23
 • Bài 24 Enhancing eye Color and Changing eye Color 00:09:49
 • Bài 25 Whitening teeth 00:08:40
 • Bài 26 Remove and Smoothing Wrinkles 00:08:13
 • Bài 27 Smoothing Skin 00:12:20
 • Bài 28 Enhancing Lips and Changing Lipstick Color 00:10:44
 • Bài 29 From Lightroom to Photoshop Then Back to Lightroom 2020 00:06:21
 • Bài 30 Using, Creating and Importing Presets 00:12:48
 • Bài 31 Exporting Photos (Finish) 00:17:17
 • Review các tính năng mới nhất của Camera Raw 2021 phiên bản 13.0 00:12:40
Yêu cầu
 • Phần mềm Adobe Lighroom
+ View more
Miêu tả khóa học

Tôi đảm bảo đây là lớp học tốt nhất và là lớp học duy nhất bạn cần để thành thạo việc chỉnh sửa và sắp xếp hình ảnh của mình trong Lightroom 2020 ...

Adobe Lightroom CC 2020 ... học chỉnh sửa ảnh do chuyên gia dạy.

Hơn 30 bài giảng dễ dàng thực hiện về Adobe Lightroom!  Cho dù bạn đang sử dụng Lightroom CC mới hay Lightroom Classic CC cũ, bạn sẽ học mọi thứ bạn cần biết để sử dụng thành thạo phần mềm chỉnh sửa, chỉnh sửa ảnh, chỉnh sửa hình ảnh, tổ chức và hơn thế nữa. 


+ View more
Khóa học liên quan
00:02:11 Giờ
0 0 Miễn phí
07:03:16 Giờ
0 1 Miễn phí
Giới thiệu Giảng viên
 • 0 Nhận xét
 • 6 Học viên
 • 78 Khóa học
+ View more
Dohoa.Vip

Dohoa.Vip

Phản hồi của Học viên
0
Average rating
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
 • 0%
Nhận xét
Miễn phí
Bao gồm:
 • 07:22:46 Giờ Video theo yêu cầu
 • 33 Bài học
 • Phù hợp Điện thoại và TV
 • Toàn quyền truy cập trọn đời
 • So sánh với khóa học khác