- Advertisement -

- Advertisement -

PitStop.Pro.2019.19.1.0.1071237 – Phần mềm chỉnh sửa file PDF chuyên nghiệp

Enfocus PitStop Pro là phần mềm xuất bản và nghệ thuật đồ họa chuyên nghiệp, hoạt động trong việc chỉnh sửa, sửa lỗi và xem trước (để in) các tệp PDF.

Nó hoạt động như một bổ trợ cho Adobe Acrobat , cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh để làm việc với các tệp PDF bao gồm: Kiểm tra tệp PDF của bạn để biết các vấn đề và tự động sửa các vấn đề phổ biến nhất, chỉnh sửa thủ công hầu hết mọi thứ trong tệp PDF trực tiếp từ Adobe Acrobat .

PitStop.Pro.2019.19.1.0.1071237 - Phần mềm chỉnh sửa file PDF chuyên nghiệpPitStop.Pro.2019.19.1.0.1071237 - Phần mềm chỉnh sửa file PDF chuyên nghiệpPitStop.Pro.2019.19.1.0.1071237 - Phần mềm chỉnh sửa file PDF chuyên nghiệp

 

Link Download

Pass giải nén nếu có: Dohoa.Vip